Metre nedir?

Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyada bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyanın çevresinin kırk milyonda biri olarak tarif edilmiştir. Örnek kabul edilen bu metreye etalon denir. Platinden yapılan standart bu metre Fransa’da Sevres’de Milletlerarası Ağırlık ve Ölçüler Bürosunun yeraltındaki mahzeninde saklanır.

Ekim 1960 yılında Paris’te toplanan on birinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında, kripton 86

atomunun 2 P10 ve 5d 5 seviyeleri arasındaki geçişine tekabül eden ışımanın boşluktaki dalga boyunun

1.650.763,72 katına eşit uzunluk, metre için esas alınmıştır.

Metrenin as katları; desimetre (dm), santimetre (cm), milimetre (mm)dir. Üst katları ise dekametre (dam), hektometre (hm), kilometre (km)dir. (Bkz. Birimler)

Sözlükte "metre" ne demek?

1. Yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi, simgesi m.
2. Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş, bir metre uzunluğundaki ölçü aracı.
3. Herhangi bir metre uzunluğunda olan.

Cümle içinde kullanımı

İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum.
- R. H. Karay

Metre kelimesinin ingilizcesi

n. (British spelling for meter) basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters, 39.37 inches; definite measurement; poetic measure; rhythm (in music); instrument that automatically measures quantities of substances (gas, water, or electricity)
n. meter, basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters
v. measure, gauge, evaluate
Köken: Fransızca